అభినవసరస్వతి (మాసపత్రిక)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Volume From To Volume From To
సంపుటము 1 జనవరి 1909 డిసెంబరు 1909 సంపుటము 2 జనవరి 1910 డిసెంబరు 1910
సంపుటము 3 జనవరి 1911 డిసెంబరు 1911 సంపుటము 4 జనవరి 1912 డిసెంబరు 1912
సంపుటము 5 జనవరి 1913 డిసెంబరు 1913 సంపుటము 6 జనవరి 1914 డిసెంబరు 1914