శ్రీ పార్వతీదేవీ చేకోవె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం: కాళహస్తి మహత్మ్యం (1954)

రచన: తోలేటి వెంకటరెడ్డి

సంగీతం: ఆర్.సుదర్శనం, ఆర్.గోవర్ధనం

గానం: పి.సుశీల


ప. శ్రీ పార్వతీదేవీ చేకోవె శైలకుమారి

మా పూజలే తల్లీ గౌరీ శంకరీ! గౌరీ...శంకరీ


చ. ప్రాపు నీవె పాపహారీ పద్మపత్ర నేత్రీ |ప్రాపు నీవె|

కాపాడ రావమ్మా! కాత్యాయినీ.. |కాపాడ రావమ్మా|

శ్రీ పార్వతీదేవీ చేకోవె శైలకుమారి

మా పూజలే తల్లీ గౌరీ శంకరీ! గౌరీ...శంకరీ


చ. నిన్ను నమ్మినాను తల్లీ అన్నపూర్ణ దేవీ |నిన్ను నమ్మినాను|

పాలించ రావమ్మా పరమేశ్వరీ.. |పాలించ రావమ్మా|

శ్రీ పార్వతీదేవీ చేకోవె శైలకుమారి

మా పూజలే తల్లీ గౌరీ శంకరీ! గౌరీ...శంకరీ