మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 20:05, 7 డిసెంబరు 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/gif.gif1 (0.231%)46,941 బైట్లు (46 KB; 0.00199%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe135 (31.2%)13,61,99,166 బైట్లు (129.89 MB; 5.78%)
image/png.png, .apng153 (35.3%)2,85,44,981 బైట్లు (27.22 MB; 1.21%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 16,47,91,088 బైట్లు (157.16 MB; 6.99%).

రేఖాచిత్రాలు (వెక్టర్ చిత్రాలు)

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/svg+xml.svg9 (2.08%)44,59,801 బైట్లు (4.25 MB; 0.189%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 44,59,801 బైట్లు (4.25 MB; 0.189%).

ఆడియో

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0.231%)13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.0575%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.0575%).

కార్యాలయం

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/vnd.djvu.djvu, .djv7 (1.62%)11,40,34,748 బైట్లు (108.75 MB; 4.84%)
application/pdf.pdf127 (29.3%)2,07,14,67,412 బైట్లు (1.93 GB; 87.9%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 2,18,55,02,160 బైట్లు (2.04 GB; 92.8%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 2,35,61,06,765 బైట్లు (2.19 GB).

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు