మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 17:54, 1 జూన్ 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/gif.gif1 (0.272%)46,941 బైట్లు (46 KB; 0.00377%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe132 (36%)13,60,69,724 బైట్లు (129.77 MB; 10.9%)
image/png.png, .apng153 (41.7%)2,85,44,981 బైట్లు (27.22 MB; 2.29%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 16,46,61,646 బైట్లు (157.03 MB; 13.2%).

రేఖాచిత్రాలు (వెక్టర్ చిత్రాలు)

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/svg+xml.svg9 (2.45%)44,59,801 బైట్లు (4.25 MB; 0.358%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 44,59,801 బైట్లు (4.25 MB; 0.358%).

ఆడియో

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0.272%)13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.109%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.109%).

కార్యాలయం

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/vnd.djvu.djvu, .djv7 (1.91%)11,40,34,748 బైట్లు (108.75 MB; 9.16%)
application/pdf.pdf64 (17.4%)96,09,99,920 బైట్లు (916.48 MB; 77.2%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 1,07,50,34,668 బైట్లు (1 GB; 86.3%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 1,24,55,09,831 బైట్లు (1.16 GB).

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు