మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 17:08, 10 డిసెంబరు 2019న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/gif.gif1 (0.281%)46,941 బైట్లు (46 KB; 0.00466%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe131 (36.8%)13,58,61,835 బైట్లు (129.57 MB; 13.5%)
image/png.png, .apng153 (43%)2,85,44,981 బైట్లు (27.22 MB; 2.83%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 16,44,53,757 బైట్లు (156.84 MB; 16.3%).

రేఖాచిత్రాలు (వెక్టర్ చిత్రాలు)

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/svg+xml.svg9 (2.53%)44,59,801 బైట్లు (4.25 MB; 0.442%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 44,59,801 బైట్లు (4.25 MB; 0.442%).

ఆడియో

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0.281%)13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.134%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.134%).

కార్యాలయం

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/vnd.djvu.djvu, .djv7 (1.97%)11,40,34,748 బైట్లు (108.75 MB; 11.3%)
application/pdf.pdf54 (15.2%)72,40,13,816 బైట్లు (690.47 MB; 71.8%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 83,80,48,564 బైట్లు (799.23 MB; 83.1%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 1,00,83,15,838 బైట్లు (961.6 MB).

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు