మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:28, 16 అక్టోబరు 2018న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/gif.gif1 (0.3%)46,941 బైట్లు (46 KB; 0.00548%)
image/vnd.djvu.djvu, .djv7 (2.1%)11,40,34,748 బైట్లు (108.75 MB; 13.3%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe130 (39%)13,31,88,073 బైట్లు (127.02 MB; 15.6%)
image/png.png, .apng145 (43.5%)2,70,10,539 బైట్లు (25.76 MB; 3.16%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 27,42,80,301 బైట్లు (261.57 MB; 32%).

రేఖాచిత్రాలు (వెక్టర్ చిత్రాలు)

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/svg+xml.svg6 (1.8%)43,96,779 బైట్లు (4.19 MB; 0.514%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 43,96,779 బైట్లు (4.19 MB; 0.514%).

ఆడియో

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0.3%)13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.158%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 13,53,716 బైట్లు (1.29 MB; 0.158%).

కార్యాలయం

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/pdf.pdf43 (12.9%)57,58,79,052 బైట్లు (549.2 MB; 67.3%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 57,58,79,052 బైట్లు (549.2 MB; 67.3%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 85,59,09,848 బైట్లు (816.26 MB).

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు