సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Shivanya bayyana
  • నమోదైనది: 04:51, 17 ఆగస్టు 2016 (3 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 392
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 9
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
commons.wikimedia.org05:23, 18 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org06:04, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org05:13, 18 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org04:51, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org04:51, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org04:51, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org04:51, 17 ఆగస్టు 2016కొత్త ఖాతా(?)46
te.wikisource.org05:11, 18 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)346
te.wiktionary.org08:26, 19 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0