సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Meena gayathri.s
  • నమోదైనది: 14:44, 18 ఫిబ్రవరి 2014 (6 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 13,253
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 80
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ar.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org03:43, 3 మార్చి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org09:13, 3 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org10:14, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org16:47, 23 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org14:31, 5 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)19
cy.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org10:05, 23 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wiktionary.org03:56, 16 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dty.wikipedia.org04:36, 28 మే 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dv.wikipedia.org08:34, 17 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org15:03, 18 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)30
en.wikibooks.org15:08, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org15:08, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org15:08, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org15:08, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org15:08, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org15:19, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org15:08, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org13:10, 14 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiversity.org10:16, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org10:14, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org10:14, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org18:50, 24 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org10:17, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org09:20, 14 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ht.wikipedia.org10:15, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikipedia.org13:31, 16 అక్టోబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org18:36, 24 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org15:19, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikipedia.org10:16, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org01:51, 10 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org10:14, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org18:40, 22 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
krc.wikipedia.org02:50, 16 డిసెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org14:44, 18 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org09:07, 31 మే 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org14:44, 18 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)33
ml.wikipedia.org10:24, 23 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikisource.org10:11, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org09:28, 23 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org10:15, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wikipedia.org10:14, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org10:16, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org10:10, 24 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org16:38, 1 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org11:51, 23 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pms.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org10:15, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org17:13, 6 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org13:12, 14 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org08:08, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org15:19, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org18:53, 22 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org14:37, 1 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org14:44, 18 ఫిబ్రవరి 2014కొత్త ఖాతా(?)10,677
te.wikibooks.org11:33, 16 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikiquote.org13:45, 18 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org06:04, 22 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2,163
te.wiktionary.org12:51, 12 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org10:15, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org10:13, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org14:37, 9 ఆగస్టు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org10:15, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org15:03, 4 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)326
wikimania2014.wikimedia.org10:10, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2017.wikimedia.org10:18, 1 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
zh.wikipedia.org10:12, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0