సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Lakshmi prasanna1998
  • నమోదైనది: 04:53, 17 ఆగస్టు 2016 (3 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 575
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 8
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
commons.wikimedia.org07:14, 18 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org05:00, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org05:36, 18 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org04:53, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org04:53, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org04:53, 17 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org04:53, 17 ఆగస్టు 2016కొత్త ఖాతా(?)25
te.wikisource.org05:11, 18 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)550