కోరిన వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:44, 13 డిసెంబరు 2019న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ఉపపేజీలు‏‎ (4,856 సభ్యులు)
 2. Works with non-existent author pages‏‎ (791 సభ్యులు)
 3. Files with no machine-readable author‏‎ (116 సభ్యులు)
 4. Files with no machine-readable description‏‎ (116 సభ్యులు)
 5. Files with no machine-readable source‏‎ (116 సభ్యులు)
 6. Wikisource documentation pages‏‎ (79 సభ్యులు)
 7. License templates‏‎ (70 సభ్యులు)
 8. ఇంకా విలువకట్టని తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి పేజీలు‏‎ (45 సభ్యులు)
 9. తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు‏‎ (41 సభ్యులు)
 10. GFDL బొమ్మలు‏‎ (38 సభ్యులు)
 11. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (36 సభ్యులు)
 12. సొంతంగా ప్రచురించిన కృతులు‏‎ (36 సభ్యులు)
 13. యాంత్రికంగా చదవగల లైసెన్సులు లేని దస్త్రాలు‏‎ (35 సభ్యులు)
 14. Files with no machine-readable license‏‎ (31 సభ్యులు)
 15. బ్రతికియున్న రచయితలు‏‎ (30 సభ్యులు)
 16. Formatting templates‏‎ (24 సభ్యులు)
 17. Templates using TemplateData‏‎ (19 సభ్యులు)
 18. వాడుకరి ఉపపేజీలు‏‎ (19 సభ్యులు)
 19. భాగవతము‏‎ (17 సభ్యులు)
 20. వికీసోర్స్ నిర్వహణ మూసలు‏‎ (17 సభ్యులు)
 21. సూచీకరించని పేజీలు‏‎ (17 సభ్యులు)
 22. Pages with script errors‏‎ (16 సభ్యులు)
 23. Headers missing parameters‏‎ (14 సభ్యులు)
 24. శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ కీర్తనలు‏‎ (13 సభ్యులు)
 25. Article message templates with missing parameters‏‎ (12 సభ్యులు)
 26. దేవీ కీర్తనలు‏‎ (12 సభ్యులు)
 27. సభ్యుని చర్చాపేజీ మూసలు‏‎ (12 సభ్యులు)
 28. Index - File to check‏‎ (11 సభ్యులు)
 29. Special effects templates‏‎ (11 సభ్యులు)
 30. Pages with graphs‏‎ (10 సభ్యులు)
 31. Cc-by-sa-2.5,2.0,1.0 బొమ్మలు‏‎ (9 సభ్యులు)
 32. Help‏‎ (9 సభ్యులు)
 33. PD-release‏‎ (9 సభ్యులు)
 34. Texts with missing images‏‎ (9 సభ్యులు)
 35. వికీమూలములు పాఠం‏‎ (9 సభ్యులు)
 36. 1895 ముద్రితాలు‏‎ (8 సభ్యులు)
 37. Internal link templates‏‎ (8 సభ్యులు)
 38. తెలుగు భాష‏‎ (8 సభ్యులు)
 39. పుస్తకాలు‏‎ (8 సభ్యులు)
 40. శివ కీర్తనలు‏‎ (8 సభ్యులు)
 41. Templates using ParserFunctions‏‎ (7 సభ్యులు)
 42. చర్చాపేజీ మూసలు‏‎ (7 సభ్యులు)
 43. Documentation subpages without corresponding pages‏‎ (6 సభ్యులు)
 44. PD-old-99-1923‏‎ (6 సభ్యులు)
 45. వికీసోర్స్‏‎ (6 సభ్యులు)
 46. 2014 ముద్రితాలు‏‎ (5 సభ్యులు)
 47. Article templates‏‎ (5 సభ్యులు)
 48. Documentation assistance templates‏‎ (5 సభ్యులు)
 49. TOC templates‏‎ (5 సభ్యులు)
 50. Texts to be migrated‏‎ (5 సభ్యులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.