కోరిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 02:46, 12 మే 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. అన్నమయ్య పాటలు ఱ‏‎ (1,551 లింకులు)
 2. అన్నమయ్య పాటలు ఋ‏‎ (1,550 లింకులు)
 3. అన్నమయ్య పాటలు ఖ‏‎ (1,550 లింకులు)
 4. అన్నమయ్య పాటలు ఝ‏‎ (1,550 లింకులు)
 5. అన్నమయ్య పాటలు ఞ‏‎ (1,550 లింకులు)
 6. అన్నమయ్య పాటలు ట‏‎ (1,550 లింకులు)
 7. అన్నమయ్య పాటలు ఠ‏‎ (1,550 లింకులు)
 8. అన్నమయ్య పాటలు ఢ‏‎ (1,550 లింకులు)
 9. అన్నమయ్య పాటలు ణ‏‎ (1,550 లింకులు)
 10. అన్నమయ్య పాటలు ళ‏‎ (1,550 లింకులు)
 11. అన్నమయ్య పాటలు ౠ‏‎ (1,550 లింకులు)
 12. అన్నమయ్య పాటలు అం‏‎ (1,549 లింకులు)
 13. అన్నమయ్య పాటలు అః‏‎ (1,549 లింకులు)
 14. త్యాగరాజు కృతులు ఋ‏‎ (217 లింకులు)
 15. త్యాగరాజు కృతులు ఐ‏‎ (217 లింకులు)
 16. త్యాగరాజు కృతులు ఔ‏‎ (217 లింకులు)
 17. త్యాగరాజు కృతులు ఖ‏‎ (217 లింకులు)
 18. త్యాగరాజు కృతులు ఘ‏‎ (217 లింకులు)
 19. త్యాగరాజు కృతులు ఙ‏‎ (217 లింకులు)
 20. త్యాగరాజు కృతులు ఛ‏‎ (217 లింకులు)
 21. త్యాగరాజు కృతులు ఝ‏‎ (217 లింకులు)
 22. త్యాగరాజు కృతులు ఞ‏‎ (217 లింకులు)
 23. త్యాగరాజు కృతులు ట‏‎ (217 లింకులు)
 24. త్యాగరాజు కృతులు ఠ‏‎ (217 లింకులు)
 25. త్యాగరాజు కృతులు డ‏‎ (217 లింకులు)
 26. త్యాగరాజు కృతులు ఢ‏‎ (217 లింకులు)
 27. త్యాగరాజు కృతులు ణ‏‎ (217 లింకులు)
 28. త్యాగరాజు కృతులు థ‏‎ (217 లింకులు)
 29. త్యాగరాజు కృతులు ధ‏‎ (217 లింకులు)
 30. త్యాగరాజు కృతులు ఱ‏‎ (217 లింకులు)
 31. త్యాగరాజు కృతులు ళ‏‎ (217 లింకులు)
 32. త్యాగరాజు కృతులు ష‏‎ (217 లింకులు)
 33. త్యాగరాజు కృతులు హ‏‎ (217 లింకులు)
 34. త్యాగరాజు కృతులు ౠ‏‎ (217 లింకులు)
 35. త్యాగరాజు కృతులు అం‏‎ (216 లింకులు)
 36. త్యాగరాజు కృతులు అః‏‎ (216 లింకులు)
 37. రచయిత:వ్యాస మహర్షి‏‎ (207 లింకులు)
 38. అధర్వణవేదము‏‎ (147 లింకులు)
 39. దస్త్రం:Indic Wikisource Proofreadthon 2020 - with Valid Vote.png‏‎ (145 లింకులు)
 40. మూస:అధర్వణవేదము‏‎ (141 లింకులు)
 41. రచయిత:పి. కృష్ణమూర్తి‏‎ (126 లింకులు)
 42. రచయిత:కిడాంబి గోపాల కృష్ణమాచార్య స్వామి‏‎ (116 లింకులు)
 43. కీ బోర్డు‏‎ (111 లింకులు)
 44. వికీపీడియా:5 నిమిషాల్లో వికీ‏‎ (111 లింకులు)
 45. వికీపీడియా:WikiProject‏‎ (111 లింకులు)
 46. వికీపీడియా:అభిప్రాయాలు‏‎ (111 లింకులు)
 47. వికీపీడియా:ఇసుకపెట్టె‏‎ (111 లింకులు)
 48. వికీపీడియా:ఐదు మూలస్థంబాలు‏‎ (111 లింకులు)
 49. వికీపీడియా:కొత్త సభ్యులకు స్వాగతము‏‎ (111 లింకులు)
 50. వికీపీడియా:టైపింగు సహాయం‏‎ (111 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.