కావాల్సిన మూసలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:23, 4 జూలై 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:సంవత్సరం‏‎ (252 లింకులు)
 2. మూస:అధర్వణవేదము‏‎ (141 లింకులు)
 3. మూస:ఈ నాటి చిట్కా‏‎ (111 లింకులు)
 4. మూస:వికీపీడియా ప్రకటనలు‏‎ (111 లింకులు)
 5. మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/‏‎ (88 లింకులు)
 6. మూస:-తరగతి‏‎ (46 లింకులు)
 7. మూస:Cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0‏‎ (24 లింకులు)
 8. మూస:Box-footer‏‎ (20 లింకులు)
 9. మూస:Box-header‏‎ (20 లింకులు)
 10. మూస:Is subpage namespace‏‎ (15 లింకులు)
 11. మూస:సహాయకపు శీర్షం‏‎ (9 లింకులు)
 12. మూస:Infobox person‏‎ (7 లింకులు)
 13. మూస:Clickable button/iconclass‏‎ (6 లింకులు)
 14. మూస:Issubst‏‎ (6 లింకులు)
 15. మూస:Edit‏‎ (5 లింకులు)
 16. మూస:Babel‏‎ (4 లింకులు)
 17. మూస:CENTER‏‎ (4 లింకులు)
 18. మూస:Cc-by-sa-2.5‏‎ (4 లింకులు)
 19. మూస:భద్రపరచిన పుస్తకం‏‎ (4 లింకులు)
 20. మూస:Esoteric‏‎ (3 లింకులు)
 21. మూస:Non-free fair use in‏‎ (3 లింకులు)
 22. మూస:Note‏‎ (3 లింకులు)
 23. మూస:PD-Layout‏‎ (3 లింకులు)
 24. మూస:PD-user‏‎ (3 లింకులు)
 25. మూస:R from move‏‎ (3 లింకులు)
 26. మూస:Ref‏‎ (3 లింకులు)
 27. మూస:UF-hcard-person‏‎ (3 లింకులు)
 28. మూస:User te-0‏‎ (3 లింకులు)
 29. మూస:త్యాగరాజ కృతులు‏‎ (3 లింకులు)
 30. మూస:నవల ముఖచిత్రం‏‎ (3 లింకులు)
 31. మూస:2‏‎ (2 లింకులు)
 32. మూస:A note‏‎ (2 లింకులు)
 33. మూస:Cc-by-2.5‏‎ (2 లింకులు)
 34. మూస:Citation Style documentation/chapterurl‏‎ (2 లింకులు)
 35. మూస:Cnter‏‎ (2 లింకులు)
 36. మూస:Collapsible option‏‎ (2 లింకులు)
 37. మూస:Fake heading‏‎ (2 లింకులు)
 38. మూస:Friendly standard installation‏‎ (2 లింకులు)
 39. మూస:Hidden begin‏‎ (2 లింకులు)
 40. మూస:Hidden end‏‎ (2 లింకులు)
 41. మూస:Mainlist‏‎ (2 లింకులు)
 42. మూస:Math templates‏‎ (2 లింకులు)
 43. మూస:Mbox templates‏‎ (2 లింకులు)
 44. మూస:Mbox templates see also‏‎ (2 లింకులు)
 45. మూస:Pre‏‎ (2 లింకులు)
 46. మూస:Progress templates list‏‎ (2 లింకులు)
 47. మూస:Quotation templates see also‏‎ (2 లింకులు)
 48. మూస:String-handling templates‏‎ (2 లింకులు)
 49. మూస:Sup and sub-related templates‏‎ (2 లింకులు)
 50. మూస:Talkback see also‏‎ (2 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.