అన్ని సిస్టం సందేశాలు

Jump to navigation Jump to search
మీడియావికీ పేరుబరిలో ఉన్న సిస్టమ్ సందేశాల జాబితా ఇది. సాధారణ మీడియావికీ స్థానికీకరణకి తోడ్పడాలనుకుంటే, మీడియావికీ స్థానికీకరణ, ట్రాన్స్‌లేట్‌వికీ.నెట్ సైట్లను చూడండి.
అన్ని సిస్టం సందేశాలు
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
పేరు అప్రమేయ సందేశపు పాఠ్యం
ప్రస్తుత పాఠ్యం
1movedto2 (చర్చ) (అనువదించు) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (చర్చ) (అనువదించు) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (చర్చ) (అనువదించు) 3D
3d-badge-text (చర్చ) (అనువదించు) 3D
3d-desc (చర్చ) (అనువదించు) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (చర్చ) (అనువదించు) ఏమీ ఎంచుకోలేదు
3d-patent (చర్చ) (అనువదించు) పేటెంటు అనుమతులు:
3d-patents (చర్చ) (అనువదించు) -
3d-thumb-placeholder (చర్చ) (అనువదించు) థంబ్‌నెయిలును లోడుచేస్తున్నాం...
about (చర్చ) (అనువదించు) గురించి
aboutpage (చర్చ) (అనువదించు) Project:గురించి
aboutsite (చర్చ) (అనువదించు) {{SITENAME}} గురించి
abusefilter (చర్చ) (అనువదించు) దుర్వినియోగ వడపోతల నిర్వహణ
abusefilter-accountreserved (చర్చ) (అనువదించు) ఈ ఖాతా పేరుని దుర్వినియోగ వడపోత వినియోగానికై ప్రత్యేకించారు.
abusefilter-action-block (చర్చ) (అనువదించు) నిరోధించు
abusefilter-action-blockautopromote (చర్చ) (అనువదించు) యాంత్రికోన్నతిని నిరోధించు
abusefilter-action-degroup (చర్చ) (అనువదించు) గుంపుల నుండి తొలగించు
abusefilter-action-disallow (చర్చ) (అనువదించు) నిరాకరించు
abusefilter-action-rangeblock (చర్చ) (అనువదించు) అవధి-నిరోధం
abusefilter-action-tag (చర్చ) (అనువదించు) ట్యాగు
abusefilter-action-throttle (చర్చ) (అనువదించు) Throttle
abusefilter-action-warn (చర్చ) (అనువదించు) హెచ్చరించు
abusefilter-autopromote-blocked (చర్చ) (అనువదించు) ఈ చర్య హానికరమని ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించబడటంతో, దాన్ని నిరాకరించాం. అంతేకాక, అనుభవం ఉన్న పాత ఖాతాలకు మామూలుగా ఇచ్చే అనుమతులను భద్రత దృష్ట్యా మీ ఖాతా నుండి తాత్కాలికంగా వెనక్కి తీసుకున్నాం. మీ చర్యను దుర్వినియోగంగా ఎత్తిచూపిన సదరు నియమం క్లుప్తంగా ఇలా చెబుతోంది: $1
abusefilter-block-anon (చర్చ) (అనువదించు) అజ్ఞాత వాడుకరులను నిరోధించు
abusefilter-block-talk (చర్చ) (అనువదించు) చర్చా పేజీ నిరోధించబడినవారు
abusefilter-block-user (చర్చ) (అనువదించు) నమోదైన వాడుకరులను నిరోధించు
abusefilter-blockautopromotereason (చర్చ) (అనువదించు) దుర్వినియోగ వడపోతకం ఆటోమాటిగ్గా ఆటోప్రమోషన్‌ను ఆలస్యం చేసింది. నియమం వివరణ: $1
abusefilter-blocked-display (చర్చ) (అనువదించు) ఈ చర్య హానికరమని ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించబడింది. అంచేత దాన్ని చెయ్యకుండా మిమ్మల్ని నిరోధించాం. అంతేకాక, {{SITENAME}} ను పరిరక్షించేందుకుగాను, మీ వాడుకరిఖాతా, దానికి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రసుల ద్వారా మార్పుచేర్పులు చెయ్యకుండా నిరోధించాం. ఒకవేళ ఇది పొరపాటున జరిగి ఉంటే, ఎవరైనా ఒక నిర్వాహకుని సంప్రదించండి. మీ చర్యను దుర్వినియోగంగా ఎత్తిచూపిన సదరు నియమం క్లుప్తంగా ఇలా చెబుతోంది: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (చర్చ) (అనువదించు) Actions
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (చర్చ) (అనువదించు) Here you can add a domain to the list of blocked domains.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (చర్చ) (అనువదించు) Add a new blocked domain
abusefilter-blocked-domains-add-submit (చర్చ) (అనువదించు) Submit
abusefilter-blocked-domains-attempted (చర్చ) (అనువదించు) The text you wanted to publish was blocked by our filter. The following domain is blocked from being added: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (చర్చ) (అనువదించు) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (చర్చ) (అనువదించు) Domain to block, such as wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-header (చర్చ) (అనువదించు) Domain
abusefilter-blocked-domains-intro (చర్చ) (అనువదించు) External links matching this list will be blocked when added to a page. These domains are stored in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-notes (చర్చ) (అనువదించు) Notes
abusefilter-blocked-domains-notes-header (చర్చ) (అనువదించు) Notes
abusefilter-blocked-domains-remove (చర్చ) (అనువదించు) remove
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (చర్చ) (అనువదించు) On this page you can remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (చర్చ) (అనువదించు) Reason
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (చర్చ) (అనువదించు) Remove
abusefilter-blocked-domains-remove-title (చర్చ) (అనువదించు) Remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-title (చర్చ) (అనువదించు) Blocked External Domains
abusefilter-blocker (చర్చ) (అనువదించు) దురుపయోగాల వడపోత
abusefilter-blockreason (చర్చ) (అనువదించు) దుర్వినియోగపు వడపోతకం ఆటోమాటిగ్గా నిరోధించింది. సంబంధిత నియమపు క్లుప్త వివరణ: $1
abusefilter-changeslist-examine (చర్చ) (అనువదించు) పరిశీలించు
abusefilter-degrouped (చర్చ) (అనువదించు) ఈ చర్య హానికరమని ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించబడింది. పర్యవసానంగా, దాన్ని నిరాకరించాం. అంతేకాక, మీ ఖాతా చౌర్యానికి గురైందని అనుమానిస్తున్నాం కాబట్టి, దానికి ఉన్న అన్ని హక్కులనూ వెనక్కి తీసేసుకున్నాం. ఒకవేళ ఇది పొరపాటున జరిగిందని మీరు నమ్మితే, ఎవరైనా ఒక అధికారిని సంప్రదించి, వివరణ ఇవ్వండి. మీ హక్కులను పునరుద్ధరించవచ్చు. మీ చర్యను దుర్వినియోగంగా ఎత్తిచూపిన సదరు నియమం క్లుప్తంగా ఇలా చెబుతోంది: $1
abusefilter-degroupreason (చర్చ) (అనువదించు) దుర్వినియోగ వడపోతకం ఆటోమాటిగ్గా హక్కులను వెనక్కి లాగేసుకుంది. నియమం యొక్క వివరణ: $1
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ