పరమయోగి విలాసము

వికీసోర్స్ నుండి
(పరమయోగివిలాసము నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search

పరమయోగి విలాసము

తాళ్లపాక తిరువేంగళనాథ ప్రణీతము.శ్రీ పిఠాపురం సంస్థానాధీశులగు,

శ్రీ శ్రీ శ్రీ మహారాజా

రావు వేంకట కుమార మహీపతి సూర్యారావు

బహద్దరు వారిచే

బ్రకటింపబడినది.


మొదటి కూర్పు, 500.


కాకినాడ :

కాకినాడ ముద్రాక్షరశాలయందు

ముద్రితము.

1928

రిజిస్టర్డు కాపీరైటు

వెల రు: 2-8-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.