హరినామము కడు నానందకరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరినామమే కడు (రాగం: ) (తాళం : )

హరినామమే కడు ఆనందకరము
మరుగవో మరుగవో మరుగవో మనసా

నళినాక్షుని శ్రీ నామము
కలిదోషహరము కైవల్యము
ఫలసారము బహుబంధ మోచనము
తలచవో తలచవో తలచవో మనసా

నగధరు నామము నరకహరణము
జగదేకహితము సమ్మతము
సగుణ నిర్గుణము సాక్షాత్కారము
పొగడవో పొగడవో పొగడవో మనసా

కడగి శ్రీవేంకటపతి నామము
బడి బడినే సంపత్కరము
అడియాలంబిడ అతి సుఖమూలము
తడవవో తడవవో తడవవో మనసా


harinAmamu kaDu (Raagam: ) (Taalam: )

harinAmamu kaDu nAnaMdakaramu
marugavO marugavO marugavO manasA

naLinAkShu SrInAmamu kalidOShaharamu kaivalyamu
PalasAramu bahubaMdha mOcanamu talacavO talacavO manasA

nagadharu nAmamu narakaharaNamu jagadEkahitamu sammatamu
saguNa nirguNamu sAkShAtkAramu pogaDavO pogaDavO pogaDavO manasA ||

kaDagi SrIvEMkaTapati nAmamu oDi oDinE saMpatkaramu
aDiyAlaM bila nati suKamUlamu taDavavO taDavavO taDavavO manasA

బయటి లింకులు[మార్చు]

Harinaamame-Kadu---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |