సూచిక చర్చ:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్కాను దోషములు[మార్చు]

  1. పుస్తకములో 177, 178 పేజీలు రావలసినచోట 191, 192 పేజీలు వచ్చియున్నవి. --శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 06:02, 24 జనవరి 2018 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
  2. పుస్తకములో 191, 192 పేజీలు రావలసినచోట 177, 178 పేజీలు వచ్చియున్నవి. --శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 02:47, 25 జనవరి 2018 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
  3. పుస్తకములో 211, 212 పేజీలు రావలసినచోట 213, 214 పేజీలు వచ్చియున్నవి. --శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 07:16, 26 జనవరి 2018 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
  4. పుస్తకములో 213, 214 పేజీలు రావలసినచోట 211, 212 పేజీలు వచ్చియున్నవి. --శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 07:16, 26 జనవరి 2018 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]
  5. పుస్తకములో 129, 130 పేజీలు లేవు. ఈపేజీలు కుంభరాణాపుస్తకములో సూచికలోని 1, 2, పేజీలు తీసుకొనివచ్చి చేర్చవలయును.--శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 12:45, 27 జనవరి 2018 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

శైలి[మార్చు]

పేజీ కొత్త పేరాతో మొదలయ్యేటపుడు క్రితం పేజీలో చివరన

అనే పేరా చేర్చవలెను. లేక రెండు ఖాళీలైనులతరువాత ప్రారంభించవలెను. మాధవ విజయము భాగానికి నేను సరిదిద్దాను.--అర్జున (చర్చ) 04:14, 18 డిసెంబరు 2018 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]