సందెకాడ బుట్టినట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సందెకాడ బుట్టినట్టి (రాగం: ) (తాళం : )

సందెకాడ బుట్టినట్టి చాయల పంట యెంత-
చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట॥

మునుప పాలవెల్లి మొలచి పండినపంట
నినుపై దేవతలకు నిచ్చపంట
గొనకొని హరికన్ను గొనచూపులపంట
వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట॥

వలరాజు పంపున వలపు విత్తిన పంట
చలువై పున్నమనాటి జాజరపంట
కలిమి కామిని తోడ కారుకమ్మినపంట
మలయుచు తమలోని మర్రిమాని పంట॥

విరహుల గుండెలకు వెక్కసమైన పంట
పరగచుక్కలరాసి భాగ్యము పంట
అరుదై తూరుపుకొండ నారగబండినపంట
యిరవై శ్రీ వేంకటేశునింటిలోని పంట॥


Samdekaada buttinatti (Raagam: ) (Taalam: )

Samdekaada buttinatti chaayala pamta yemta-
Chamdamaaya choodaramma chamdamaama pamta

Munupa paalavelli molachi pamdinapamta
Ninupai daevatalaku nichchapamta
Gonakoni harikannu gonachoopulapamta
Vinuveedhi negadina vennelala pamta

Valaraaju pampuna valapu vittina pamta
Chaluvai punnamanaati jaajarapamta
Kalimi kaamini toda kaarukamminapamta
Malayuchu tamaloni marrimaani pamta

Virahula gumdelaku vekkasamaina pamta
Paragachukkalaraasi bhagyamu pamta
Arudai toorupukomda naaragabamdinapamta
Yiravai Sree vaemkataesunimtiloni pamta

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |