సందడి విడువుము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సందడి విడువుము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సందడి విడువుము సాసముఖా | మందరధరునకు మజ్జనవేళా ||

చ|| అమరాధిపులిడు డాలవట్టములు | కమలజ పట్టుము కాళాంజి |
జమలి చామరలు చంద్రుడ సూర్యుడ | అమర నిడుడు పరమాత్మునకు ||

చ|| అణిమాది సిరులనలరెడు శేషుడ | మణిపాదుకలిడు మతి చెలగా |
ప్రణుతింపు కదిసి భారతీరమణ | గుణాధిపు మరుగురు బలుమరును ||

చ|| వేదఘోషణము విడువక సేయుడు | ఆదిమునులు నిత్యాధికులు |
శ్రీదేవుండగు శ్రీవేంకటపతి | ఆదరమున సిరు లందీ వాడె ||


saMdaDi viDuvumu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| saMdaDi viDuvumu sAsamuKA | maMdaradharunaku majjanavELA ||

ca|| amarAdhipuliDu DAlavaTTamulu | kamalaja paTTumu kALAMji |
jamali cAmaralu caMdruDa sUryuDa | amara niDuDu paramAtmunaku ||

ca|| aNimAdi sirulanalareDu SEShuDa | maNipAdukaliDu mati celagA |
praNutiMpu kadisi BAratIramaNa | guNAdhipu maruguru balumarunu ||

ca|| vEdaGOShaNamu viDuvaka sEyuDu | Adimunulu nityAdhikulu |
SrIdEvuMDagu SrIvEMkaTapati | Adaramuna siru laMdI vADe ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |