శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీహరి నిత్యశేష గిరీశ (రాగం: భైరవి) (తాళం : ఆది)

శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ
మోహనాకార ముకుంద నమో ||

దేవకీ సుత దేవ వామన
గోవిందా గోప గోపీనాథా
గోవర్ధనధర గోకులపాలక
దేవేశాధిక తే నమో నమో ||

సామాజావన శార్ణపాణి
వామనా కృష్ణ వాసుదేవ
రామనామ నారాయణ విష్ణో
దామోదర శ్రీధర నమో నమో ||

పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష
గరుడధ్వజ కరుణానిధి
చిరంతన అచ్యుత శ్రీవేంకటేశ్వర
నరమృగ తే నమో నమో ||


SrIhari nityaSEshagirISa (Raagam: ) (Taalam: )

SrIhari nityaSEshagirISa
mOhanAkAra mukuMda namO ||

dEvakI suta dEva vAmana
gOviMdA gOpa gOpInAthA
gOvardhanadhara gOkulapAlaka
dEvESAdhika tE namO namO ||

sAmaajAvana SArNapANi
vAmanA kRshNa vAsudEva
rAmanAma nArAyaNa vishNO
dAmOdara SrIdhara namO namO ||

purushOttama puMDarIkAksha
garuDadhwaja karuNAnidhi
chiraMtana achyuta SrIvEMkaTESwara
naramRga tE namO namO ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

SrihariNityaSesha_BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |