శ్రీశోఽయం సుస్థిరోఽయం

వికీసోర్స్ నుండి
(శ్రీశో౨యం సుస్థిరో౨యం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశోఽయం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శ్రీశోఽయం సుస్థిరోఽయం | కౌశికమఖరక్షకోఽయం ||

చ|| నిగమనిధినిర్మలోఽయం | జగన్మోహనసతీపతి- |
విగత భయోఽయం విజయసఖోఽయం | భృగుముని సంప్రీతోఽయం ||

చ|| సకలపతి శ్శాశ్వతోఽయం | శుకముకమునిజనసులభోఽయం |
ప్రకటబహుళశోభనాధికోఽయం | వికచరుక్మిణీవీక్షణోఽయం ||

చ|| సరసోఽయం | పరిసరప్రియోఽయం | తిరువేంకటాధిపోఽయం |
చిరంతనోఽయం చిదాత్మకోఽయం | శరణాగతవత్సలోఽయం ||


SrISO2yaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SrISO2yaM susthirO2yaM | kauSikamaKarakShakO2yaM ||

ca|| nigamanidhinirmalO2yaM | jaganmOhanasatIpati- |
vigata BayO2yaM vijayasaKO2yaM | BRugumuni saMprItO2yaM ||

ca|| sakalapati SSASvatO2yaM | SukamukamunijanasulaBO2yaM |
prakaTabahuLaSOBanAdhikO2yaM | vikacarukmiNIvIkShaNO2yaM ||

ca|| sarasO2yaM | parisarapriyO2yaM | tiruvEMkaTAdhipO2yaM |
ciraMtanO2yaM cidAtmakO2yaM | SaraNAgatavatsalO2yaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |