శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తుతఱిగొండ వేంకమాంబప్రణీతమైన

శ్రీవేంకటాచల మాహాత్మ్యము
చెన్నపురి :

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

1937

All Rights Reserved.