శ్రీరమాపరిణయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf

శ్రీరమాపరిణయము

ద్విపదకావ్యము


మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ ప్రణీతము


సాధారణ సంపాదకుడు

బి. యస్. రెడ్డి (భూమన్)

సంచాలకులు, తరిగొండ వెంగమాంబ వాఙ్మయప్రాజెక్ట్

"శ్వేత" తి. తి. దే. తిరుపతి


శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf

పరిష్కర్త : ఆచార్య కె. జె. కృష్ణమూర్తి

తరిగొండ వెంగమాంబ వాఙ్మయప్రాజెక్ట్

"శ్వేత" తి. తి. దే. తిరుపతి


ప్రచురణ

కార్యనిర్వహణాధికారి

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి.

2007

పుట:శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf/4 పుట:శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf/5 పుట:శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf/6 పుట:శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf/7 పుట:శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf/8