శ్రీగీతారత్నమాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట:Yaksha Prasnalu.pdf/38
ఈ గ్రంథము

వనపర్తి సంస్థాన చిన్నరాణీగారైన

హార్ హైనస్

సవై రాయాజానమ్మ అమ్మయ్యగారి

దివ్యసముఖమునందు

సంగ్రహకర్తచే

అతివినయముగా

సమర్పించబడినది. పుట:Yaksha Prasnalu.pdf/41 శ్రీ

విషయసూచికా.

1. స్తోత్రము. 1

2. ఈశ్వర ప్రకరణము 2

3. ప్రకృతి-జీవ. 3

4. సృష్టి. 10

5. దేవాసుర సంపదలు మరియు గుణాతీత లక్షణము. 12.

6. కర్మ. 15

7. జ్ఞాన. 20

8. భక్తి. 23

9. తపస్సు. 26

10. సన్యాసము. 28

11. మనస్సు-కామము. 30

12. మరణకాలము. 32

13. శ్రీగీతాసారము. 33

14. సారమునకుసారము. 35

విషయసూచిక

సంపూర్ణము. పుట:Yaksha Prasnalu.pdf/43

మూలాలు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.