శశికళ/కంటినవ్వు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కంటినవ్వు

లోచనాల హాస లీల
లోలాక్షీ ప్రియ బాలా !

కనుపాపలలో హేలలు
కనురెప్పల నీ లాలూ

            కనుకొలకుల కాంతి కళలు
            కనుమూతల పైన కలలు

                       లోచనాల హాస లీల
                       లోలాక్షీ ప్రియ బాలా !

పక్ష్మకాండ పటము వెనుక
భరత నృత్య లాసికయై

            అష్ట నాయికల భావము
            లభిన యించె కంటి నవ్వు

                       లోచనాల హాస లీల
                       లోలాక్షీ ప్రియ బాలా !

అంతప్రేమ కనుల వెలిగె
ఆరతిగా అందుకొంటి

              వెలుగుల వెనకై నవ్వులు
              తలపై వాలిన పువ్వులు

                          లోచనాల హాస లీల
                          లోలాక్షీ ప్రియ బాలా !

చక్ష్వాంచల స్రావితమై
పక్వాంచలములు చిందెను

              ఆనందపు భాష్పములో
              ఆర్తి కరిగి కన్నీ రో

                          లోచనాల హాస లీల
                          లోలాక్షీ ప్రియ బాలా !

ఆకాశము నీల నిధులు
అబ్థి సుడులు నీలపధులు

             నీ కన్నుల నీలి నవ్వు
             నీరు నింగి తెలిసేయునొ

                          లోచనాల హాస లీల
                          లోలాక్షీ ప్రియ బాలా !