శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత శరణు శ్రీసతి వల్లభా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణు శరణు సురేంద్ర (రాగం:మాళవి ) (తాళం : )

శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత
శరణు శ్రీసతి వల్లభా
శరణు రాక్షస గర్వ సంహర
శరణు వెంకటనాయకా

కమలధరుడును కమలమిత్రుడు
కమలశత్రుడు పుత్రుడు
క్రమముతో మీకొలువు కిప్పుడు
కాచినా రెచ్చరికయా

అనిమిషేంద్రులు మునులు
దిక్పతులమర కిన్నర సిద్ధులు
ఘనతతో రంభాదికాంతలు
కాచినా రెచ్చరికయా

ఎన్నగల ప్రహ్లాద ముఖ్యులు
నిన్ను గొలువగ వచ్చిరీ
విన్నపము వినవయ్య
తిరుపతి వేంకటాచలనాయకా


Saranu saranu suraemdra (Raagam:Maalavi ) (Taalam: )

Saranu saranu suraemdra sannuta saranu sreesati vallabhaa
Saranu raakshasa garva samhara saranu vemkatanaayakaa

Kamaladharudunu kamalamitrudu kamalasatrudu putrudu
Kramamuto meekoluvu kippudu kaachinaa rechcharikayaa

Animishaemdrulu munulu dikpatulamara kinnara siddhulu
Ghanatato rambhaadikaamtalu kaachinaa rechcharikayaa

Ennagala prahlaada mukhyulu ninnu goluvaga vachchiree
Vinnapamu vinavayya tirupati vaemkataachalanaayakaa

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |