వేమన పద్యాలు య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగిననుచు గొంత యోగముగూర్చక[మార్చు]

యోగిననుచు గొంత యోగముగూర్చక
జగమునెల్లబట్ట చంపి తినుచు
ధనము కొఱకు వాడు తగవాడుచుండిన
యోగికాడు వాడె యోగువేమ !

యోనియందె పుట్టి యోనికి రుచిఁజేయు[మార్చు]

యోనియందె పుట్టి యోనికి రుచిఁజేయు
చన్నుగుడిచి పెరిగి చన్నుఁబట్టు
సృష్టిలోన నడఁగు సిగ్గెఱుగని జీవి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

యుగములఁ జల్లగఁ జూచును[మార్చు]

యుగములఁ జల్లగఁ జూచును
తగలక యుగయుగమునందు తపసుల కైన
వగవక యేవకయుండిన
నిగనిగమనుకాంతి మదిని నిలుచుర వేమా!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |