వేమన పద్యాలు ఛ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఛాత్రధర్మ మెరిగి చక్కని భక్తితో[మార్చు]

ఛాత్రధర్మ మెరిగి చక్కని భక్తితో
గురుని సేవచేయ కుదిరినపుడె
సర్వమర్మములును చక్కగా విడిపోవు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఛాయనొసగుఁజెట్లు సాధువు బోధలు[మార్చు]

ఛాయనొసగుఁజెట్లు సాధువు బోధలు
అడిగి దరిని జేరఁబడయవచ్చు
అట్టునిట్టుదాఁట నదిపోవు నిదిరాదు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |