వికీసోర్స్ చర్చ:సేకరణలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విష్నుశర్మ పంచతంత్రం ఎవరైనా అనువాద స్వీకారం చేస్తున్నారా? ఆంగ్లంలో ఆర్థుర్ రైడర్ అనే మేధావి 1925 సం.లో విష్నుశర్మ పంచతంత్రం అనువదించారు.