వికీసోర్స్:ప్రదర్శన గ్రంథాలు/రామానుజన్ నుండి ఇటూ, అటూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రామానుజన్ నుండి ఇటూ, అటూ (2016),వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు,

Ramanujan Nundi Etu Atu by Vemuri Venkateswararao.pdf

Download this featured text as an EPUB file. Download this featured text as a RTF file. Download this featured text as a PDF. Download this featured text as a Mobi. పుస్తకం దింపుకోండి!

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు(1937—) భారతదేశంలో తుని, మచిలీపట్నం, కాకినాడలలో విద్యాభ్యాసం చేశారు. ఉన్నత విద్యకి 1961లో అమెరికా ప్రయాణమయ్యారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేలిఫోర్నియా, డేవిస్ కేంద్రంలో విశ్రాంత ఆచార్యులు గా వుంటున్నారు. సైన్సు విషయాల మీద విశేషంగా తెలుగులో రాశారు. రామానుజన్ ప్రతిభ గణితంలో అనేక శాఖలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పరిచయం కావాలనుకునేవారికి, ఈ ప్రజాదరణ విజ్ఞాన పుస్తకం చాలా ఉపయోగం.