వాడుకరి:Vijay ram.D

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా వివరములు-------

నా పేరు విజయ్ రాం.

నేను ఆంద్ర లొయొల కళాశాలలో 2వ సంవత్సరం స్పెషల్ తెలుగు చదువుతున్నాను,

నాకు వికిపిడియా గురించి మా కాలేజిల్లో తెలుగు మస్టారు శేఖర్ గారి ద్వారా మా కాలేజి ఫాదర్ గారైన fr.jojjayya గారు రచించినా బైబులు వాక్య సంపుటావలి అను పవిత్ర గ్రంధలను prof reading చేయుట ద్వార మాకు ఈ వికిపిడియా గురించి తేలిసింది ఈ ప్రక్రియలో నిష్ణతులైనా పవన్ సంతోష్ గారి సూచనలు, సలహలు ద్వారా వికిపిడియాలో అనేక విషయాలను తేలుసుకుంటూ నేర్చుకుంటున్నాము.

నా ఫొన్ నెంబర్:8466836687. అడ్రెస్:రాం నగర్, గన్నవరం-521 101

email id: vijayram41393@gmail.com