లోకపు నీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లోకపు నీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| లోకపు నీ చేతలకు లోనేకాదా | నీకు మారుకొని యుండ నేరుపా నాకు ||

చ|| వుడివోని జవ్వనము వొడిగట్టుకొని నీతో | పడిబెట్టి యలుగగ సంగతే నాకు |
చిడిముడి కోరికలు చిత్తములో నుండగాను | తడిసి నిన్ను బాయగ తగునా నాకు ||

చ|| వుప్పతిల్లు జన్నులు వురమున మోచుకొని | చిప్పిలనీ నేరాలెంచ జెల్లునా నాకు |
ముప్పిరి మొగమోటలు మోముమీద నుండగాను | అప్పుడే నిన్నణకించ ననువా నాకు ||

చ|| నించుకొన్న జవ్వనము నిలువున బెట్టుకొని | చండసేసి పెనగగ సరవే నాకు |
అండనే శ్రీవేంకటేశ అంతలో నన్నేలితివి | అందుకాచి దూరదగ నవునా నాకు ||


lOkapu nI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| lOkapu nI cEtalaku lOnEkAdA | nIku mArukoni yuMDa nErupA nAku ||

ca|| vuDivOni javvanamu voDigaTTukoni nItO | paDibeTTi yalugaga saMgatE nAku |
ciDimuDi kOrikalu cittamulO nuMDagAnu | taDisi ninnu bAyaga tagunA nAku ||

ca|| vuppatillu jannulu vuramuna mOcukoni | cippilanI nErAleMca jellunA nAku |
muppiri mogamOTalu mOmumIda nuMDagAnu | appuDE ninnaNakiMca nanuvA nAku ||

ca|| niMcukonna javvanamu niluvuna beTTukoni | caMDasEsi penagaga saravE nAku |
aMDanE SrIvEMkaTESa aMtalO nannElitivi | aMdukAci dUradaga navunA nAku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=లోకపు_నీ&oldid=11166" నుండి వెలికితీశారు