లలిత లావణ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లలిత లావణ్య విలానముతోడ (రాగం: ) (తాళం : )

లలిత లావణ్య విలానముతోడ | నెలత ధన్యతగతిగె నేటితోడ ||లలిత||

కుప్పలుగా మైనసలుకొన్న కస్తూరితోడ| తొప్పదోగేటి చెమతతోడ|
అప్పుడటు శశిరేఖలైన చనుగవతోడ| దప్పిదేరేటి మొముదమ్మితోడ ||లలిత ||

కులుకుగబరీభరము కుంతలంబులతోడ | తొలగదోయని ప్రేమతోడ|
మొలకనవ్వులు దొలకుముద్దు జూపులతోడ| పులకలు పొడవైన పొలుపుతోడ || లలిత ||

తిరువేంకటాచలాధిపుని మన్ననతోడ | సరిలేని దివ్యవాసనలతోడ|
పతికించరాని అరవిరిభావముతోడ| సిరిదొలంకెడి చిన్ని సిగ్గుతోడ || లలిత ||


lalita lAvaNya vilAnamutODa (Raagam: ) (Taalam: )

lalita lAvaNya vilAnamutODa,
nelata dhanyatagatige nETitODa ||lalita||

kuppalugA mainasalukonna kastUritODa,
toppadOgETi chematatODa,
appuDaTu SaSirEkhalaina chanugavatODa,
dappidErETi momudammitODa ||lalita ||

kulukugabarIbharamu kuMtalaMbulatODa,
tolagadOyani prEmatODa,
molakanavvulu dolakumuddu jUpulatODa,
pulakalu poDavaina poluputODa || lalita ||

tiruvEMkaTAchalAdhipuni mannanatODa,
sarilEni divyavAsanalatODa,
patikiMcharAni araviribhAvamutODa,


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |