రాజశేఖరవిలాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Sujanaranjani Series No 1.

రాజశేఖరవిలాసము

అను

భళ్ళాణరాజచరిత్రము

కవిసార్వభౌమ బిరుదాంకితుఁడగు

కూచిమంచి తిమ్మకవి విరచితము

కాకినాడ