రచయిత:వావిలికొలను సుబ్బారావు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వావిలికొలను సుబ్బారావు
(1863–1936)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. ప్రముఖ రచయిత, గ్రాంథికవాది. శ్రీ భక్తి సంజీవని పత్రికా సంపాదకులు. ధర్మసమాజాన్ని స్థాపించారు. రామ భక్తుడు. రామాయణము ఆంధ్రీకరించి "ఆంధ్ర వాల్మీకి" బిరుదు పోందారు.
వావిలికొలను సుబ్బారావు

రచనలు[మార్చు]

 • ఆంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం
 • శ్రీకృష్ణలీలామృతము (1935) External link.
 • ద్విపద భగవద్గీత
 • ఆర్య కథానిధి
 • ఆర్య చరిత్రరత్నావళి
 • సులభ వ్యాకరణములు
 • శ్రీకుమారాభ్యుదయము(రమాకుమార చరితము)
 • గాయత్రీ రామాయణం
 • శ్రీరామనుతి
 • కౌసల్యా పరిణయం
 • సుభద్రా విజయం నాటకం
 • హితచర్యమాలిక
  • కుమార హితచర్య
  • కుమారీ హితచర్య
  • గర్భిణీ హితచర్య (1949) External link.
  • బాలక హితచర్య
  • పతి హితచర్య
  • సతీ హితచర్య
  • వైధవ్య హితచర్య
  • ముముక్షు హితచర్య
 • ఆధునిక వచనరచనా విమర్శనం
 • పోతన నికేతన చర్చ
 • పోతరాజు విజయం
 • రామాశ్వమేథము
 • ఆంధ్ర విజయము
 • టెంకాయచిప్ప శతకము
 • ఉపదేశ త్రయము
 • మంధరము (రామాయణ పరిశోధన)
 • శ్రీరామావతార తత్వములు
 • శ్రీకృష్ణావతార తత్వములు
 • దేవాలయతత్త్వము (1927) External link.

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]