రచయిత:పూడిపెద్ది కాశీవిశ్వనాథ శాస్త్రి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పూడిపెద్ది కాశీవిశ్వనాథ శాస్త్రి
(1900–1962)
చూడండి: జీవితచరిత్ర, వ్యాఖ్యలు. ఈయన గీతామృత తరంగిణి రచించినారు.
పూడిపెద్ది కాశీవిశ్వనాథ శాస్త్రి