రచయిత:కొప్పరపు సోదర కవులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొప్పరపు సోదర కవులు
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. ప్రసిద్ధిచెందిన జంట సోదర కవులు. వీరిలో పెద్దవాడు కొప్పరపు వేంకట సుబ్బరాయ కవి (1885 - 1932) మరియు రెండవవాడు కొప్పరపు వేంకటరమణ కవి (1887 - 1942).
కొప్పరపు సోదర కవులు

రచనలు[మార్చు]