రచయిత:ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య
(1911–1949)
చూడండి: జీవితచరిత్ర. హేతువాది, మానవతావాది, కవి.

రచనలు[మార్చు]

  • క్షేత్రలక్ష్మి - పద్య కావ్యం, పల్నాటి యుద్ధం నేపథ్యంగా పలనాటి వీరచరితము (ఇది ఐదు భాగాలు - అలుగురాజు (రెండు భాగాలు, నాయకురాలు, అలరాజు, మాంచాల ), నీతిమంజరి, రైతు హరికథ, సిద్ధాశ్రమము, ప్రేమ లోకం (గ్రామీణ ప్రేమ గాథ), అంగద రాయబారము.