రచయిత:అల్లంరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అల్లంరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి
(1831–1892)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం. ఒక తెలుగు కవి.

రచనలు[మార్చు]

  • 1. శ్రీకృష్ణభూపతిలలామ శతకము (1853)
  • 2. శేష ధర్మములు (ఆరాశ్వాసముల పద్యకావ్యము). (1867)
  • 3. పాపయమంత్రి శతకము.
  • 4. ఆత్మబోధము (శంకరకృతికి దెలుగుపద్యములు) (1875)
  • 5. మణిధ్వజచరిత్రము (గ్రంథము లభింపలేదు)
  • 6. సింహాద్రి రామాధిప శతకము (1876)
  • 7. భద్రాపరిణయము (1878)
  • 8. శ్రీకృష్ణ లీలా కల్యాణము (1878)
  • 9. చాటుధారా చమత్కారసారము.

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]