మొల్ల రామాయణము/కిష్కింధా కాండము/రాముఁ డొక్క కోలతో వాలిని గూలనేయుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాముఁ డొక్క కోలతో వాలిని గూలనేయుట[మార్చు]

ఉ. సాలము పొంత నిల్చి రఘుసత్తముఁడ మ్మరివోసి, శబ్ద వి
న్మూలముగాఁగ విల్‌ దివిచి, ముష్టియుఁ దృష్టియు గూర్చి, గోత్రభృ
త్కూలము వజ్రపాత హతిఁ గూలు విధంబునఁ గూల నేసె న
వ్వాలిఁ, బ్రతాపశాలి, మృదు వందన శీలి, సురాలి మెచ్చఁగన్‌. 14
క. ఓలిమిఁ బొంచియు రఘుపతి
పాలిత కపిరాజ్యశాలిఁ బ్రస్ఫుట కీర్తిన్‌
శూలి పద భక్తి శీలిని
వాలి న్నొక కోల నేలఁ గూలఁగ నేసెన్‌. 15
వ. తదనంతరంబున, 16