మెరిసే తారలదే రూపం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మెరిసే తారలదే రూపం

విరిసే పూవులదే రూపం

అది నా కంటికి శూన్యం

మనసున కొలువై మమతల నెలవై

వెలసిన దేవిది ఈ రూపం

నా కన్నులు చూడని రూపం

గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం

నీ రూపం అపురూపం ॥౨॥

ఎవరిరాకతో గళమున పాటల ఏరువాక సాగేనో

ఆ వసంత మాసపు కులగోత్రాలను ఎల కోయిల అడిగేనా

ఎవరి పిలుపుతో పులకరించి పురి విప్పి తనువు ఊగేనో

ఆ తొలకరి మేఘపు గుణగణాలకై నెమలి వెదుకులాడేనా

నా కన్నులు చూడని రూపం

గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం

నీ రూపం అపురూపం

ప్రాణం పుట్టుక ప్రాణికి తెలియాలా

గానం పుట్టుక గాత్రం చూడాలా ॥౨॥

వెదురును మురళిగ మలచి

ఈ వెదురును మురళిగ మలచి

నాలో జీవన నాదం పలికిన

నీవే నా ప్రాణ స్పందన

నీకే నా హృదయ నివేదన

మనసున కొలువై మమతల నెలవై

వెలసిన దేవిది ఈ రూపం

నా కన్నులు చూడని రూపం

గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం

నీ రూపం అపురూపం