మీడియావికీ:Wsexport about

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ డిజిటల్ విడుదల గురించి

ఈ ఎలెక్ట్రానిక్ పుస్తకం (ఈ-పుస్తకం) వికీసోర్స్ అంతర్జాల గ్రంథాలయం [1]. అన్ని ప్రచురణలు, నవలలు, కవితలు,పత్రికలు, లేఖలు .. ఉచితంగా అందుబాటులో తేవాలన్న లక్ష్యంతో స్వచ్ఛంద సేవచేసే ఔత్సాహికులతో తయారుచేయబడింది.

మా పుస్తకాలు ఉచితంగా చదువుకోవటానికి అందచేస్తాము. చాలావరకు స్వేచ్ఛా నకలుహక్కులుగల పుస్తకాలు మాద్వారా లభిస్తాయి. స్వేచ్ఛానకలుహక్కుల పుస్తకాలను(వాణిజ్య అవసరాలకొరకు కూడా) ఈ Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported [2]లేక GNU FDL[3]నియమాలకు లోబడి వాడుకోవచ్చు. ఈ పుస్తకం నకలుహక్కుల గురించి మరింత తెలుసుకోవటానికి వికీసోర్స్ లో చూడండి.

వికీసోర్స్ కొత్త సభ్యులకొరకు ఎప్పుడూ వేచివుంటుంది. ఈ పుస్తకం తయారీలో కొన్ని దోషాలు చేరివుండవచ్చు. మీరు వీటిని ఈ పేజీలో[4] తెలియచేయండి.

ఈ పుస్తకానికై క్రింది సభ్యులు కృషి చేశారు:

{CONTRIBUTORS}  1. http://te.wikisource.org
  2. http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
  3. http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
  4. http://wikisource.org/wiki/Wikisource:రచ్చబండ