మాయామోహము మానదిది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాయామోహము మానదిది (రాగం: ) (తాళం : )

మాయామోహము మానదిది
శ్రీ యచ్యుత నీచిత్తమే కలది ||

యెంత వెలుగునకు నంతే చీకటి
యెంత సంఒఅదకు నంతాపద
అంతటానొఊశధ మపధ్యామును సరి
వింతే మిగిలెను వేసటేకలది ||

చేసిన కూలికి జీతమునకు సరి
పూసిన కర్మభోగము సరి
వాసులజన్మము వడిమరణము సరి
ఆసల మిగిలిన దలపే కలది ||

మొలచిన దేహము ముదియుటకును సరి
తలచిన దైవము తనలోను
యిలలో శ్రీవేంకటేశ నీ కరుణ
గలిగిన మాకెల్ల ఘనతేగలది ||


mAyAmOhamu mAnadidi (Raagam: ) (Taalam: )

mAyAmOhamu mAnadidi
SrI yachyuta nIchittamE kaladi ||

yeMta velugunaku naMtE chIkaTi
yeMta saMoadaku naMtApada
aMtaTAnoUshadha mapadhyAmunu sari
viMtE migilenu vEsaTEkaladi ||

chEsina kUliki jItamunaku sari
pUsina karmabhOgamu sari
vAsulajanmamu vaDimaraNamu sari
Asala migilina dalapE kaladi ||

molachina dEhamu mudiyuTakunu sari
talachina daivamu tanalOnu
yilalO SrIvEMkaTESa nI karuNa
galigina mAkella ghanatEgaladi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |