మానుషము గాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మానుషము గాదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మానుషము గాదు మరి దైవికము గాని | రానున్నా అది రాకుమన్న బోదు ||

చ|| అనుభవముకు బ్రాప్తమైనది | తనకుదానె వచ్చి తగిలికాని పోదు ||

చ|| తిరువేంకటగిరి దేవుని | కరుణచేత గాని కలుషమింతయు బోదు ||


mAnuShamu gAdu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mAnuShamu gAdu mari daivikamu gAni | rAnunnA adi rAkumanna bOdu ||

ca|| anuBavamuku brAptamainadi | tanakudAne vacci tagilikAni pOdu ||

ca|| tiruvEMkaTagiri dEvuni | karuNacEta gAni kaluShamiMtayu bOdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |