మానినీ శతకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

The Telugu Zenana Magazine Series: No. 3.


MANINISATAKAM.

మానినీశతకము.


స్త్రీ నీతిబోధిని యగు నీ గ్రంథము

పాఠశాలలలో జదువు బాలికలకును,

స్త్రీలకును మిగుల నుపయోగముగ నుండునటుల,

బెజవాడ చర్చి మిషన్ హైస్కూలులో

నాంధ్రపండితుడగు,

జానపాటి కామశాస్త్రి చే

రచింపబడినది.


(REPRINTED FROM THE TELUGU ZENANA MAGAZINE)

The Vani Press, Bezvada.


1896


వెల 1 అణా: అంచెకూలితో అణా ఆరుపైసలు.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.