మహి నింతటివారువో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మహి నింతటివారువో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మహి నింతటివారువో మనవారు | బహుమహిమలవారు ప్రపన్నులు ||

చ|| జయమంది జననజరామరణముల- | భయములేనివారు ప్రపన్నులు |
క్రియలెల్ల నుడిగి మూగినకర్మపుటడవి | బయలుచేసినవారు ప్రపన్నులు ||

చ|| ధీరులై మాయాంధకారంబు నెదిరించి | పారదోలినవారు ప్రపన్నులు |
సారమయ్యినసంసారసాగరము | పారముగన్నవారు ప్రపన్నులు ||

చ|| అండ నిన్నిటా దనిసి యాసలెల్లా దెగగోసి | పండినమనసువారు ప్రపన్నులు |
దండిగా శ్రీవేంకటేశుదాసులై పరముతోడ | బండినబాట చేసినారు ప్రపన్నులు ||


mahi niMtaTivAruvO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| mahi niMtaTivAruvO manavAru | bahumahimalavAru prapannulu ||

ca|| jayamaMdi jananajarAmaraNamula- | BayamulEnivAru prapannulu |
kriyalella nuDigi mUginakarmapuTaDavi | bayalucEsinavAru prapannulu ||

ca|| dhIrulai mAyAMdhakAraMbu nediriMci | pAradOlinavAru prapannulu |
sAramayyinasaMsArasAgaramu | pAramugannavAru prapannulu ||

ca|| aMDa ninniTA danisi yAsalellA degagOsi | paMDinamanasuvAru prapannulu |
daMDigA SrIvEMkaTESudAsulai paramutODa | baMDinabATa cEsinAru prapannulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |