మహినుద్యోగి కావల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మహినుద్యోగి (రాగం: ) (తాళం : )

మహినుద్యోగి కావలె మనుజుదైన వాడు
సహజి వలె నుండి ఏమి సాధించలెడు.

వెదకి తలచుకుంటే విష్ణుడు కానవచ్చు
చెదరి మరచితే సృష్టి చీకటౌ
పొదలి నడిచితేను భూమెల్లా మెట్టి రావచ్చు
నిదిరించితే కాలము నిమిషమై తోచు

వేడుకతో చదివితే వేదశాస్త్ర సంపన్నుడౌ
జాడతో నూరకుండితే జడుడౌను
వోడక తపసియైతే వున్నతోన్నతుడౌ
కూడక సోమరి ఐతే గుణహీనుడౌను

మురహరు గొలిచితే మోక్షము సాధించవచ్చు
వెరవెరగక ఉండితే వీరిడియౌను
శరణంటే శ్రీవేంకటేశ్వరుడు రక్షించును
పరగ సంశయించితే పాషండుడౌను


mahinudyOgi (Raagam: ) (Taalam: )

mahinudyOgi kAvale manujudaina vADu
sahaji vale nunDi Emi sAdhinchaleDu.

vedaki talachukuMTE vishNudu kAnavachchu
chedari marachitE sRshTi chIkaTau
podali naDichitEnu bhUmellA meTTi rAvachchu
nidiriMchitE kAlamu nimishamai tOchu

vEDukatO chadivitE vEdaSAstra saMpannuDau
jADatO nUrakuMDitE jaDuDaunu
vODaka tapasiyaitE vunnatOnnatuDau
kUDaka sOmari aitE guNahInuDaunu

muraharu golichitE mOkshamu sAdhiMchavachchu
veraveragaka uMDitE vIriDiyaunu
SaraNaMTE SrIvEMkaTESwaruDu rakshiMchunu
paraga saMSayiMchitE pAShaMDuDaunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Mahinudhyogi-Kaavale_SR


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |