మఱి యేపురుషార్థము మావంకలేదు మీకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మఱి యేపురుషార్థము (రాగం:శ్రీరాగం ) (తాళం : )

మఱి యేపురుషార్థము మావంకలేదు మీకు
అఱువడము మాకెంత అత్తువో నీవు.

హరి నీవు నాకు నంతర్యామివైనఫలము
తిరిగినందే మావెంట దిరిగెదవు
ఇరవుగ నీవు మాకు నేలికవైనఫలము
గరిమె మాపాపమెల్ల గట్టుకొంటివి.

భువిలోన నీవు నన్ను బుట్టించినఫలము
ఇవల రక్షించేతొడుసిదొకటాయ
తివిరి నన్ను నీకుక్షి దెచ్చిడుకొన్నఫలము
జవళ నా నేరములు చక్క బెట్టబడెను.

గారవాన నన్ను వెనకవేసుకొన్నఫలము
చేరి నన్ను బుణ్యునిగా జేయవలసె
అరసి నాకు బ్రత్యక్షమైనఫలమున నన్ను
యీరీతి శ్రీవేంకటేశ ఇముడుకోబడెను.


Ma~ri yaepurushaarthamu (Raagam:Sreeraagam ) (Taalam: )

Ma~ri yaepurushaarthamu maavamkalaedu meeku
A~ruvadamu maakemta attuvo neevu.

Hari neevu naaku namtaryaamivainaphalamu
Tiriginamdae maavemta dirigedavu
Iravuga neevu maaku naelikavainaphalamu
Garime maapaapamella gattukomtivi.

Bhuvilona neevu nannu buttimchinaphalamu
Ivala rakshimchaetodusidokataaya
Tiviri nannu neekukshi dechchidukonnaphalamu
Javala naa naeramulu chakka bettabadenu.

Gaaravaana nannu venakavaesukonnaphalamu
Chaeri nannu bunyunigaa jaeyavalase
Arasi naaku bratyakshamainaphalamuna nannu
Yeereeti sreevaemkataesa imudukobadenu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |