మనసున నెప్పుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మనసున నెప్పుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మనసున నెప్పుడు మానదిది | దినబాధెటువలె దీరీనో ||

చ|| చిత్త్తవికారము జీవులపాపము | తత్తరపరచక తడయదిది |
కత్తులబో నీకాయపువయసున- | నెత్తినమదమున కేదిగతో ||

చ|| అసలుగంబ మీయాశాదోషము | విసిగిన నూరక విడువదిది |
వసులమూట మోవగ బడవేయగ | వసము గాని దెటువలెనౌనో ||

చ|| పాముచెలిమి రంపపుసంసారము | గాములమోచినగంప యిది |
కామించుచు వేంకటపతి దలపక | యేమరి వుండిన నేమౌనో ||


manasuna neppuDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| manasuna neppuDu mAnadidi | dinabAdheTuvale dIrInO ||

ca|| citttavikAramu jIvulapApamu | tattaraparacaka taDayadidi |
kattulabO nIkAyapuvayasuna- | nettinamadamuna kEdigatO ||

ca|| asalugaMba mIyASAdOShamu | visigina nUraka viDuvadidi |
vasulamUTa mOvaga baDavEyaga | vasamu gAni deTuvalenaunO ||

ca|| pAmucelimi raMpapusaMsAramu | gAmulamOcinagaMpa yidi |
kAmiMcucu vEMkaTapati dalapaka | yEmari vuMDina nEmaunO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |