మనసుకు మనసె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మనసుకు మనసె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మనసుకు మనసె మర్మముగాక | వినికివలె దనకు విన్నవించ గలనా ||

చ|| తలుపులో తమకము తానె యెరగడట | యెలమిదన్ను గొసరె నేలె నాకూ |
కలిమి జంద్రుని రాక కలువ పువ్వులకును | తెలిపిరా యెవ్వరైన దినదినమునకు ||

చ|| తప్పక వరుసెరిగి తానె విచ్చేయడట | యిప్పుడు విలువనంప నేలె నాకూ |
వుప్పతిల్లు గోవిలకు నొగి వసంతకాలము | చెప్పుదురా యెవ్వరైన జెలగి యేటేటను ||

చ|| దగ్గరి వచ్చినవాడు తానె యెరుగు గాక | యెగ్గుసిగ్గులిటు దీర్చనేలె నాకు |
అగ్గమై శ్రీ వేంకటేశుడాదరించి నిన్నుగూడె | నిగ్గు నిలువుకు నీడ నేర్పిరా యితరులు ||


manasuku manase (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| manasuku manase marmamugAka | vinikivale danaku vinnaviMca galanA ||

ca|| talupulO tamakamu tAne yeragaDaTa | yelamidannu gosare nEle nAkU |
kalimi jaMdruni rAka kaluva puvvulakunu | telipirA yevvaraina dinadinamunaku ||

ca|| tappaka varuserigi tAne viccEyaDaTa | yippuDu viluvanaMpa nEle nAkU |
vuppatillu gOvilaku nogi vasaMtakAlamu | ceppudurA yevvaraina jelagi yETETanu ||

ca|| daggari vaccinavADu tAne yerugu gAka | yeggusigguliTu dIrcanEle nAku |
aggamai SrI vEMkaTESuDAdariMci ninnugUDe | niggu niluvuku nIDa nErpirA yitarulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |