మనవి చెప్పితిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మనవి చెప్పితిని (రాగం: ) (తాళం : )

మనవి చెప్పితిని మఱవకుమీ
కనుగొని నామాట కడువకుమీ

యిచ్చక మాడితి వీడనె వుంటివి
మచ్చిక నామేలు మఱవకుమీ
వచ్చి వేరొకతె వలపులు చల్లిన
పచ్చిదేరి మరి పదరకుమీ

సరసమాడితివి చనవు లిచ్చితివి
మరిగిన నాపొందు మానకుమీ
సరిగా మరొకతె సందులు దూరిన
తొరలి యపుడు మరి తొలచకుమీ

కలసితి విప్పుడు కాగిలించితివి
పొలసి యిట్లనె భోగించుమీ
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ్వర మరొకతె
పిలిచితేను మరి పెనగకుమీ


manavi cheppitini (Raagam: ) (Taalam: )

manavi cheppitini ma~ravakumI
kanugoni nAmATa kaDuvakumI

yichchaka mADiti vIDane vuMTivi
machchika nAmElu ma~ravakumI
vachchi vErokate valapulu challina
pachchidEri mari padarakumI

sarasamADitivi chanavu lichchitivi
marigina nApoMdu mAnakumI
sarigA marokate saMdulu dUrina
torali yapuDu mari tolachakumI

kalasiti vippuDu kAgiliMchitivi
polasi yiTlane bhOgiMchumI
yelamini SrIvEMkaTESwara marokate
pilichitEnu mari penagakumI


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |