మదమత్సరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మదమత్సరము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| మదమత్సరము మనసుపేదైపో | పదరిన యాసలవాడవో వైష్ణవుడు ||

చ|| ఇట్టునట్టు దిరిగాడి యేమైనా జెడనాడి | పెట్టరంటా బోయరంటా బెక్కులాడి |
యెట్టివారినైనా దూరి యెవ్వరినైన జేరి | వట్టియాసల బడనివాడువో వైష్ణవుడు ||

చ|| గడనకొరకు జిక్కి కాముకివిద్యల జొక్కి | నిడివి నేమైనా గని నిక్కి నిక్కి |
వొడలిగుణముతోడ వుదుట విద్యల జాల | వడదాకి బడలనివాడవో వైష్ణవుడు ||

చ|| ఆవల వొరుల జెడనాడగ వినివిని | చేవమీర యెవ్వరిని జెడనాడక |
కోవిదు శ్రీవేంకటేశు గొలిచి పెద్దలకృప | వానివర్తనల వాడువో వైష్ణవుడు ||


madamatsaramu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| madamatsaramu manasupEdaipO | padarina yAsalavADavO vaiShNavuDu ||

ca|| iTTunaTTu dirigADi yEmainA jeDanADi | peTTaraMTA bOyaraMTA bekkulADi |
yeTTivArinainA dUri yevvarinaina jEri | vaTTiyAsala baDanivADuvO vaiShNavuDu ||

ca|| gaDanakoraku jikki kAmukividyala jokki | niDivi nEmainA gani nikki nikki |
voDaliguNamutODa vuduTa vidyala jAla | vaDadAki baDalanivADavO vaiShNavuDu ||

ca|| Avala vorula jeDanADaga vinivini | cEvamIra yevvarini jeDanADaka |
kOvidu SrIvEMkaTESu golici peddalakRupa | vAnivartanala vADuvO vaiShNavuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Madamatsaramu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |