భారమైన వేపమాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారమైన వేపమాను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| భారమైన వేపమాను పాలువోసి పెంచినాను | తీరని చేదేకాక దియ్యనుండీనా ||

చ|| పాయదీసి కుక్కతోక బద్దలు వెట్టి బిగిసి | చాయ కెంతగట్టినాను చక్కనుండీనా |
కాయపు వికారమిది కలకాలము జెప్పినా | పోయిన పోకలే కాక బుద్ధి వినీనా ||

చ|| ముంచిముంచి నీటిలోన మూల నానబెట్టుకొన్నా | మించిన గొడ్డలి నేడు మెత్తనయ్యి నా |
పంచమహాపాతకాల బారి బడ్డచిత్తమిది | దంచి దంచి చెప్పినాను తాకి వంగీనా ||

చ|| కూరిమితో దేలుదెచ్చి కోకలోన బెట్టుకొన్నా | సారె సారె గుట్టుగాక చక్కనుండీనా |
వేరులేని మహిమల వేంకటవిభుని కృప | ఘోరమైన ఆస మేలుకోర సోకీనా ||


BAramaina vEpamAnu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| BAramaina vEpamAnu pAluvOsi peMcinAnu | tIrani cEdEkAka diyyanuMDInA ||

ca|| pAyadIsi kukkatOka baddalu veTTi bigisi | cAya keMtagaTTinAnu cakkanuMDInA |
kAyapu vikAramidi kalakAlamu jeppinA | pOyina pOkalE kAka buddhi vinInA ||

ca|| muMcimuMci nITilOna mUla nAnabeTTukonnA | miMcina goDDali nEDu mettanayyi nA |
paMcamahApAtakAla bAri baDDacittamidi | daMci daMci ceppinAnu tAki vaMgInA ||

ca|| kUrimitO dEludecci kOkalOna beTTukonnA | sAre sAre guTTugAka cakkanuMDInA |
vErulEni mahimala vEMkaTaviBuni kRupa | GOramaina Asa mElukOra sOkInA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

[httpd://www.esnips.com/doc/e02d179c-3ee2-424b-a49e-a1e13b7cb33b/BhAramainaVepamanu BhAramainaVepamanu] http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |