భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం - ముస్లిం యోధులు, మొదటి భాగం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం - ముస్లిం యోధులు, మొదటి భాగం ముఖచిత్రం.tif

భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం
ముస్లిం యోధులు
సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్
M.Com; LL.B; D.J; D.P.M; D.L.L
Sahitya Rathna (Hindi)


ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్
3-506, అప్నాఘర్, ఉండవల్లి సెంటర్-522501,
తాడేపల్లి మండలం, గుంటూరు జిల్లా,
08645-272940, 9440241727
e-mail: naseerahamed@yahoo.com

ఈ కృతి క్రియేటివ్ కామన్స్ గుర్తింపు- మార్పులు అదేవిధంగా పంచుకునేవిధము-దేశీయలైసెన్సులకు అన్వయించబడని (ఆంగ్లం) లైసెన్స్ తో విడుదలచేయబడినది. లైసెన్స్ మార్చకుండా మరియు కృతి రచయితకు గుర్తింపు ఇవ్వడం ద్వారా స్వేచ్ఛగా వాడుకోవడం, పంపిణీ చేయడం మరియు తద్భవాలను తయారుచేయవచ్చు.